Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
v
v

Změny v rozvrhu Monday 27. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cermanová Dita - - .. .. - .. ..
Kosáčková Jana - .... .. Ze Zb - - - -
Macháčková Radka .... - .. >>
Štolfová Lucie - - - Ze - Sv - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Rychtr Luděk
2 výměna << M 4.B 08 z 30.3. 8. hod
Bareš Jaroslav
4 spojeno (Cá Nem) Aj 8.A (A8Ab) 26
Brožová Hana
2 supl. (Št PedD) D 2.A 21 za odpadlou
5 spojeno (Cá Nem) Aj 1.A (A1Ab) 21
Macháčková Radka
2 přesun << D 6.A 17 z 9. hod
3 supl. (Cá Nem) Aj 2.B (A2Ba) 03 za odpadlou
4 spojeno (Ká DLék) Aj 4.A (A4Aa) 05
Rychtrová Veronika
4 supl. (Št PedD) Bi 1.A 08 za odpadlou
Salvet Jan
7 supl. (Št PedD) C 4.A 17 přespočetná hod.
Sýkorová Jitka
2 výměna >> Ch 4.B na 30.3. 8. hod
Štolfová Lucie
0. - 9. les.Obecný pedagogický dohled
Zábrodská Vendula
5 změna Fj 7.A (Fj7A) 17
5 spojeno (Ká DLék) Nj 7.A (Nj7A) 17
Zelenková Andrea
3 spojeno (Ká DLék) Nj 1.B (Nj1B) 17
3 změna Šj 1.B (Sj1B) 17
5 supl. (Št PedD) Fj 3.A (Fj3A) 24 do úvazku
Změny v rozvrzích tříd
1.A
4 Bi 08 supluje (Št)
5 Aj A1Ab 21 spojí (Cá)
1.B
3 Nj Nj1B 17 spojí Ze (Ká)
3 Šj Sj1B 17 změna Ze
2.A
2 D 21 supluje (Št)
2.B
3 Aj A2Ba 03 supluje (Cá)
8 D odpadá (Má)
3.A
5 Fj Fj3A 24 supluje Ze (Št)
4.A
4 Aj A4Aa 05 spojí (Ká)
7 C 17 supluje Sv (Št)
4.B
2 M 08 výměna << Ry z 30.3. 8. hod
2 Ch výměna >> na 30.3. 8. hod
6 Aj A4Bb odpadá (Cá)
8 AK2 AK4a odpadá (Cá)
9 AK2 AK4a odpadá (Cá)
6.A
2 D 17 přesun << z 9. hod
2 Aj A6Aa odpadá (Cá)
2 Aj A6Ab odpadá (Ká)
9 D přesun >> na 27.3. 2. hod
7.A
5 Fj Fj7A 17 změna Zb
5 Nj Nj7A 17 spojí Zb (Ká)
8.A
4 Aj A8Ab 26 spojí (Cá)
8 AK2 AK4a odpadá (Cá)
9 AK2 AK4a odpadá (Cá)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou